#7152
Udom
Member

คุณแอนตั้งประเด็นสนทนาสำหรับบทนี้ว่า กรุณาแนะนำตัวของท่าน และบอกพวกเราเกี่ยวกับตัวท่าน สาเหตุที่ท่านเข้าเรียนจีพีพี และอาหารไทยที่ท่านชอบครับ

คุณโสภิดาแนะนำตัวเองและบอกว่าชื่อเล่นชื่อมายด์ ทำงานเป็นผู้สรรหาอาสาสมัครและผู้ให้ความรู้/การศึกษาแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการวิจัย และรับผิดชอบการทำงานชุมชนของโครงการวิจัยเอคโค RV217D แผนกเรโทรไวโรโลยี่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองทัพสหรัฐ ชลบุรี คุณโสภิดาเรียนจีพีพีเพราะต้องการนำเอาความรู้เกี่ยวกับจีพีพีไปใช้ในงานที่ทำเพื่อพัฒนาชุมชน และอาหารไทยที่ชอบคือต้มข่าไก่

สรุปโดย อุดม